รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /  รางวัลและผลงาน
นักศึกษารางวัลพระราชทานความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา คนที่ 4 ของ SASANA นาย อิทธิวัฒน์ ฐิตะลักขณะ

นาย อิทธิวัฒน์ ฐิตะลักขณะ นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ
ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงแก่วิทยาลัยอีกครั้ง

นักศึกษารางวัลพระราชทานของ นางสาวพรรณภา อารีบี

29 พฤศจิกายน 2564 รับโล่เกียรติคุณนักศึกษารางวัลพระราชทานของ นางสาวพรรณภา อารีบี จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวสุภัทชา สมาเต๊ะ น้กเรียนระดับชั้นปวส. 2 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

นางสาวสุภัทชา สมาเต๊ะน้กเรียนระดับชั้นปวส. 2
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

นายธนพัฒน์ เรืองเดช ข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

อ.สมทวี มานวงศ์ ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”ประจำปีพ.ศ. 2564

นางสาว พรรนภา อารีบี นักศึกษารางวัลพระราชทานคนที่ 3 ความสำเร็จและความภาคภูมิใจอีกครั้งของ SASANA

นายธนพัฒน์ เรืองเดช เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

นายธนพัฒน์ เรืองเดช อดีตนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้ผ่านการประเมินและคัดเลือก เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 และเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จมา ณ ที่นี้

 

รางวัลผู้บริหารและครูผู้เสียสละ อุทิศตนดูและเอาใจใส่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

ผู้อำนวยการและผู้แทนครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
ร่วมเป็นกำลังใจและแสดงความยินดีกับ อ.เมทินี อิมามี และ อ.ณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ
ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารและครูผู้เสียสละ อุทิศตนดูและเอาใจใส่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

ของกลุ่มโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9 จากดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เมื่อคำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ทีมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ รับรางวัลเหรียญทองแดง นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ งานวันนักประดิษฐ์ 2562

ทีมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ นำโดย อ.ฮัสนา และไหม พร้อมลูกทีมอันประกอบด้วย น.ส.เรนันท์ชนา ปานนพภา สาขาการบัญชี, น.ส.สุทธิดา เทียนมณี สาขาการบัญชี และ  น.ส.สโรชา สบายภักดิ์ สาขาการตลาดนำผลงาน “กระถางจิ๋วจากเปลือกไข่” คว้ารางวัลเหรียญทองแดง นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2562” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชาวศาสนบริการธุรกิจ ทุกคนขอชื่นชม และเป็นกำลังใจให้ทีมนำชิ้นงานไปพัฒนาต่อยอดและนำเหรียญทองกลับมาให้พวกเราชาวศาสนบริหารธุรหิจได้ชื่นชมในปีหน้าอีกครั้ง