ตราสัญลักษณ์
หน้าแรก   /   ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ


ชื่อเป็นภาษาไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
SASANA BUSINESS ADMINISTRATION VOCATIONAL COLLEGE

เปิดสอนประเภท
อาชีวศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

เครื่องหมาย / ตราของโรงเรียน
คือ รูปวงกลมสองวงซ้อนกัน ภายในวงกลมมีสัญลักษณ์ของวิทยาลัย ประกอบด้วย เทียนไข และคัมภีร์หรือตำราเรียน พร้อมตัวอักษรภาษาอาหรับ ล้อมกรอบด้วยสัญลักษณ์รูปโดมมัสยิด โอบด้วยช่อมะกอกสีเขียว ๒ ช่อ ผูกโยงด้วยแถบริบบิ้น สีทอง ปักชื่อวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างเส้นรอบวงกลมทั้งสอง ด้านบนมีชื่อวิทยาลัยศาสนบริหารธุรกิจ ด้านล่างมีชื่อเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ระหว่างด้านบนและด้านล่าง คั่นด้วยรูปดาวข้างละหนึ่งดวง

อักษรย่อภาษาไทย
ศบธ.

อักษรย่อภาษาอังกฤษ
SASANA.

สีประจำโรงเรียน
สีเขียว สีทอง