วัสดุและครุภัณฑ์
หน้าแรก   /   วัสดุและครุภัณฑ์

วัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยอาชีวิศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ห้องเรียน จำนวน
โต๊ะเรียน 560 ตัว
แอร์ 28 ตัว
โต๊ะครู 14 ตัว
พัดลม  12 ตัว
หลอดไฟ 112 ตัว
   
ห้องประกัน จำนวน
โต๊ะ 5 ตัว
ตู้ 6 ใบ
ชั้นวางเอกสาร 2 ใบ
เก้าอี้  10 ตัว
 พัดลม  1 ตัว
 คอมพิวเตอร์   1 ตัว
   
 ห้องพยาบาล  จำนวน
เตียง 4 เตียง
แอร์ 1 ตัว
พัดลม  1 ตัว
โต๊ะ 2 ตัว
เก้าอี้ 2 ตัว
คอมพิวเตอร์ 1 ตัว
   
 ห้องธุรการ  จำนวน
 แอร์  4 ตัว
 คอมพิวเตอร์  13 ตัว
 เก้าอี้   22 ตัว
ตู้ใส่เอกสาร  11 ตัว
หลอดไฟ 16 หลอด
โต๊ะ 11 ตัว
โต๊ะประชุมใหญ่ 1 ตัว
นาฬิกา 3 เรือน
กระดานไวร์บอร์ด 1 บาน
โซฟา 3 ตัว
โต๊ะรับแขก 1 ตัว
เครื่องถ่ายเอกสาร 2 ตัว
ตู้เย็น  1 ตัว
เคาร์เตอร์ 1 ตัว
 เครื่องปริ้น   2 ตัว
   
ห้องผอ. จำนวน
โต๊ะ 2 ตัว
คอมพิวเตอร์ 1 ตัว
เก้าอี้ 3 ตัว
โซฟา  3 ตัว
โต๊ะกลาง 1 ตัว
ตู้วางของ 2 ตัว
แอร์ 2 ตัว
   
 ห้องวิชาการ  จำนวน
โต๊ะ 16 ตัว
เก้าอี้ 16 ตัว
โต๊ะคอม 3 ตัว
คอมพิวเตอร์ 6 ตัว
ฉากกั้น 3 ตัว
ตู้ใส่เอกสาร 3 ใบ
ชั้นวางเอกสาร 3 อัน
แอร์ 2 ตัว
   
ห้อง 011 จำนวน
แอร์ 1 ตัว
โซฟา 2 ตัว
โต๊ะ 1 ตัว
เก้าอี้  1 ตัว
ตู้ 2 ใบ
   
 ห้องประชุม อาคาร1 ชั้น4  จำนวน
 คอมพิวเตอร์   1 ตัว
 โต๊ะเรียน   1 ตัว
 เครื่องขยายเสียง  1 ชุด
แอร์ 10 ตัว