รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากสาขาวิชาการตลาด รายวิชาทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย

ขอแสดงความยินดี

นางสาวนริศรา ผลจัด ปวช.2/2

นางสาวปาลิตา มูฮำหมัด ปวช2/2

นางสาวศิรินญา รัศมี ปวช.1/2

ภายใต้การควบคุมทีมของอาจารย์ ธนัฐดา ยีมิน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากสาขาวิชาการตลาด รายวิชาทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิช