รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   ขอแสดงความยินดีได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากสาขาวิชาการตลาด รายวิชาทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย

 

ขอแสดงความยินดี

นางสาวนริศรา ผลจัด ปวช.2/2

นางสาวปาลิตา มูฮำหมัด ปวช2/2
นางสาวศิรินญา รัศมี ปวช.1/2
ภายใต้การควบคุมทีมของอาจารย์ ธนัฐดา ยีมิน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากสาขาวิชาการตลาด รายวิชาทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิช