ภาพกิจกรรม
หน้าแรก   /  ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2560 (45)

More

มามอบของขวัญวันเด็กแทนท่านผอ.และรองให้กับ สน.หนองจอก รร.ลำต้นกล้วย และ รร.วัดลำต้อยติ่ง (3)

More

รับการประเมินโรงเรียนประราชทานปีการศึกษา 2560 (48)

More

กิจกรรม Big cleaning day (6)

More

สีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 (2)

More

อบรมโครงการ "ถ่ายให้ปัง ตังค์ก็ได้" (12)

More

การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge" (13)

More

ประกวดมารยาทไทย (4)

More

ประชุมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 32 การประกวดเพลงสากล (43)

More

การแสดงลิเกฮูรูงาน Thailand Halal Assembly 2017 (10)

More

พานักเรียนเข้าชมพระเมรุมาศ 29-11-60 (10)

More

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ 2560 (46)

More

โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (23)

More

โครงการอบรมสาขาการตลาด แผนธุรกิจยุค Thailand 4.0 (23)

More

กิจกรรม ฅน คุณธรรม รุ่นที่ 1 (10)

More

เลี้ยงอาหารกลางวัน โดยผู้ปกครองนักเรียน (4)

More

กิจกรรมเลือกสาขานักเรียน ปวช. ห้องใส่ใข่ สาขาที่ชอบ (21)

More

รับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา2559 (13)

More

สานสัมพันธ์น้องพี่ รุ่นที่1 (24)

More

เลือกตั้งสภานักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (10)

More