ภาพกิจกรรม
หน้าแรก   /  ภาพกิจกรรม

โครงการตรวจโรงอาหาร (14)

More

big cleaning day (17)

More

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (44)

More

กิจกรรมวันสุนทรภู่ (21)

More

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 (22)

More

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (89)

More

กิจกรรมรอมฎอนแห่งความดี (21)

More

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ( World Environment Day) (30)

More

รอมฏอนสัมพันธ์ครั้งที่ 10 (67)

More

วันงดสูบบุหรี่โลก "World No Tobacco Day" (31)

More

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 (79)

More

รับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560 (76)

More

รับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559 (40)

More

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (64)

More

กิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้อง ปีการศึกษา 2561 (81)

More

ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงผลการเรียน ปีการศึกษา 2/2560 (23)

More

ผู้อำนวยการ เลี้ยงอาหารกลางวันคณะอาจาย์และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ (7)

More

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 (62)

More

ค่าย ฅ คุณธรรม ครั้งที่ 2 (50)

More

ประเมินสถานศึกษาพระราชทานปีการศึกษา 2560 ระดับภาค (28)

More

กิจกรรมอบรมศึกษาต่อ ประเทศมาเลเซีย (26)

More

รับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 (39)

More

กิจกรรมวิชาลูกเสือ วันที่ 13-02-61 (44)

More

เข้างแข่งขันงานวันนักประดิษฐ์ ณ.ไบเทค บางนา (18)

More

กิจกรรม ห้องที่ใช่สาขาที่ชอบ ประจำปีการศึกษา 2561 (18)

More

ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (13)

More

แข่งขันทักษะบัญชี (4)

More

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (8)

More

ประกวดร้องเพลง English Song Contest 2nd January 2018 (33)

More

กิจกรรมมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (16)

More

กิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2560 (45)

More

มามอบของขวัญวันเด็กแทนท่านผอ.และรองให้กับ สน.หนองจอก รร.ลำต้นกล้วย และ รร.วัดลำต้อยติ่ง (3)

More

รับการประเมินโรงเรียนประราชทานปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด (48)

More

กิจกรรม Big cleaning day (6)

More

สีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 (2)

More

อบรมโครงการ  (12)

More

การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge" (13)

More

ประกวดมารยาทไทย (4)

More

ประชุมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 32 การประกวดเพลงสากล (43)

More

การแสดงลิเกฮูรูงาน Thailand Halal Assembly 2017 (10)

More

พานักเรียนเข้าชมพระเมรุมาศ 29-11-60 (10)

More

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ 2560 (46)

More

โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (23)

More

โครงการอบรมสาขาการตลาด แผนธุรกิจยุค Thailand 4.0 (23)

More

กิจกรรม ฅน คุณธรรม รุ่นที่ 1 (10)

More

เลี้ยงอาหารกลางวัน โดยผู้ปกครองนักเรียน (4)

More

กิจกรรมเลือกสาขานักเรียน ปวช. ห้องใส่ใข่ สาขาที่ชอบ (21)

More

รับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา2559 (13)

More

สานสัมพันธ์น้องพี่ รุ่นที่1 (24)

More

เลือกตั้งสภานักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (10)

More