ภาพกิจกรรม
หน้าแรก   /  ภาพกิจกรรม

ระบบการป้องกันโรค Covid -19 (11)

More

กิจกรรมเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ  (83)

More

เข้าร่วมงาน เปิดโลกปริญญาตรี กับ BSU (26)

More

หาเสียง ผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  (7)

More

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (40)

More

สาขาการตลาดศึกษาดูงานที่อายิโนโมโต๊ะ (20)

More

โครงการลดโลกเลอะ ณ ชายหาดบางแสน (18)

More

โอกาสวันอีดิ้ลอัฎฮา (34)

More

นักเรียนนักศึกษาลูกเสือวิสามัญ ร่วมกันปลูกดอกมะลิในบริเวณวิทยาลัย (29)

More

ประกวด คุตบะห์หัวข้อ แม่ในทัศนะอิสลาม (12)

More

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี2562 (6)

More

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (0)

More

อบรม บริหารธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (9)

More

ลือกตั้งประธานชมรม สำหรับการดำเนินงานในปี 2563 (10)

More

ศึกษาดูงาน ณ ทรู ดิจิตอล ปาร์ค (10)

More

ศึกษาดูงาน การดำเนินงานกิจกรรม ขององค์การ ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก (15)

More

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และ จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (60)

More

การแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (7)

More

บรรยายความรู้เกี่ยวกับจราจร  (3)

More

กิจกรรมรักปลอดภัย (20)

More

วันระลึกพระคุณครู และวันสุนทรภู่ (32)

More

กิจกรรมเลือกชมรม ปีการศึกษา 2562 (43)

More

วันต่อต้านยาเสพติดโลก  (30)

More

ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 (100)

More

กิจกรรมปฐมนิเทศน์ 2562 (124)

More

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2561 (50)

More

กิจกรรมลูกเสื้อ ปีการศึกษา 2561 (107)

More

มหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ (31)

More

โครงการออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคที่สำคัญ (35)

More

ประชุมผู้ปกครอง 1-2561 (9)

More

การผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี 4.0 (20)

More

โครงการอบรมวิทยากรมารยาทไทยให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่5 (12)

More

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (9)

More

โครงการกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ (4)

More

กิจกรรมรอมฎอนแห่งความดี (21)

More

รอมฏอนสัมพันธ์ครั้งที่ 10 (67)

More

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 (79)

More

รับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560 (76)

More

รับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559 (40)

More

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (64)

More

กิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้อง ปีการศึกษา 2561 (81)

More

ผู้อำนวยการ เลี้ยงอาหารกลางวันคณะอาจาย์และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ (7)

More

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 (62)

More

ค่าย ฅ คุณธรรม ครั้งที่ 2 (50)

More

ประเมินสถานศึกษาพระราชทานปีการศึกษา 2560 ระดับภาค (28)

More

รับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 (39)

More

กิจกรรมวิชาลูกเสือ วันที่ 13-02-61 (44)

More

เข้างแข่งขันงานวันนักประดิษฐ์ ณ.ไบเทค บางนา (18)

More

กิจกรรม ห้องที่ใช่สาขาที่ชอบ ประจำปีการศึกษา 2561 (18)

More

ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (13)

More

แข่งขันทักษะบัญชี (4)

More

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (8)

More

ประกวดร้องเพลง English Song Contest 2nd January 2018 (33)

More

กิจกรรมมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (16)

More

รับการประเมินโรงเรียนประราชทานปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด (48)

More

กิจกรรม Big cleaning day (6)

More

อบรมโครงการ  (12)

More

การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge" (13)

More

ประกวดมารยาทไทย (4)

More

ประชุมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 32 การประกวดเพลงสากล (43)

More

การแสดงลิเกฮูรูงาน Thailand Halal Assembly 2017 (10)

More

พานักเรียนเข้าชมพระเมรุมาศ 29-11-60 (10)

More

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ 2560 (46)

More

กิจกรรม ฅน คุณธรรม รุ่นที่ 1 (10)

More

เลี้ยงอาหารกลางวัน โดยผู้ปกครองนักเรียน (4)

More

กิจกรรมเลือกสาขานักเรียน ปวช. ห้องใส่ใข่ สาขาที่ชอบ (21)

More

รับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา2559 (13)

More

สานสัมพันธ์น้องพี่ รุ่นที่1 (24)

More

เลือกตั้งสภานักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (10)

More