กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /  กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
อ.กัญจน์ณัฎฐ์ ก้านพลู เข้าร่วมโครงการกับ SEAMEO VOCTECH

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 67(MOU)

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%

อบรมการออกแบบ สร้างหุ้นยนต์ด้วยLego

ศึกษาดูงานวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฏร์พณิชยการ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

นายมนตรี มาลีพันธุ์ ลงนามบันทึก(MOU)โดยนายการันต์ ศรีทองสุข ผู้จัดการกลุ่มงาน YAMAHA

คณะครู นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยฯ อบรมทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

พิธีลงนามระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจกับบริษัทซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด(มหาชน)

เข้าร่วมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนฯ ระดับชาติ

คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนฯแสดงความยินดีกับอาจารย์อรุณ บุญชม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ จัดโครงงานคุณธรรมครู และโครงงานคุณธรรมระดับแผนกวิชา

การสัมภาษณ์นักศึกษาเรียนสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี )ของโลตัสและแม็คโคร

นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ จิตอาสาและอาสาเทคโนโลยี ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

ร.ต.ต.สุริยนต์ ขันธมะ รอง สว.(จร.) สน.หนองจอก ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ให้กับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ประกวดมารยาทไทย ได้รับเหรียญทองแดง ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีนักรียนที่เข้าแข่งขัน SMART INNOVATION 2023 ได้รับเหรียญเงิน ระดับชาติ

นักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม หนองจอก วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

นายธนบดี เดวีเลาะ เป็นตัวแทนจากโครงการเยาวชนสร้างชาติ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ทำเนียบรัฐบาล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนการแข่งขันทักษะวิชาชีพกีฬาหมากล้อม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนฯจัดอบรม เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจฯ ให้แก่วิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพฯ

การมอบตัวนักเรียนที่จบ ปวช. เรียน ต่อ ปวส. ปีการศึกษา 2567 (รอบแรก)

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยฯ ได้เข้ารับการประเมินศูนย์ฯ ผลการประเมิน 4 ดาว ระดับภาค

บริการวิชาการวิชาชีพ โรงเรียนผดุงอิสลาม จังหวัดนครนายก โดยชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

แสดงความยินดีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2567

วิทยาลัยฯ ร่วมกับ YAMAHA ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

แสดงความยินดีการแข่งขันเทศกาลกีฬากรุงเทพ ประเภทกีฬา ปันจักสีลัต

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเย่วชนมีความเป็นเลิศกีฬาฟุตซอล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา การเข้าร่วมแข่งขันทักษะเปิดโลกปริญญาตรีกับ BSU ครั้งที่ 17

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคโลหิต