ร้าน sasana cafe’ miracle
หน้าแรก   /   ร้าน sasana cafe’ miracle

ร้าน sasana cafe’ miracle

           ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สนับสนุนความสามารถ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตกับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง และมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ทางศูนย์บ่มเพาะได้จัดการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำธุรกิจเป็นของตนเอง เพื่อที่จะได้มีธุรกิจและรายได้เสริมระหว่างเรียน ดังนั้นได้ขอจัดตั้ง ร้าน sasana cafe’ miracle เริ่มดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เป็นร้านที่เปิดบริการขายสินค้าเบเกอรี่และเครื่องดื่ม และได้พัฒนาการขายสินค้าเมื่อปี 2561 เป็นสินค้ากาแฟสด และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ข้อมูลเศรษฐกิจพื้นฐาน เป็นร้านที่อยู่ในย่านชุมชน เขตหนองจอก สถานที่ตั้งร้าน ติดกับถนนใหญ่ มิตรไมตรี และมีโรงเรียนใกล้เคียง คือ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม และโรงเรียนศาสนวิทยา ด้านการบริหารงาน ซึ่งมีนักศึกษาที่สนใจเข้าสู่กระบวนการการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 ถึง ปีปัจจุบัน   

                 ร้าน sasana cafe’ miracle ตั้งอยู่ที่ 73 ม.9 ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าของทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ขนาดที่ตั้งของร้านมีขนาด 3.6 เมตร กว้าง 2.4  เมตร และมีพื้นที่ ให้ลูกค้านั่งรับประทาน 2.3 เมตร ดังรูปภาพต่อไปนี้

                                                              

รูปภาพหน้า ร้าน sasana cafe’ miracle

                                           

รูปภาพที่นั่งของลูกค้า ร้าน sasana cafe’ miracle

                                                              

รูปภาพภายใน ร้าน sasana cafe’ miracle