รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชาติ ผลการแข่งขันทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย

การประกวดผลงานของการแข่งขันทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ระดับชาติ

ได้รับรางวัล เหรียญทอง

วันที่ 26 มกราคม 2567     ณ มหาวิทยาลัยราชพฤษ

                                                                      น.ส ศิรินภัทร รัสมี ช.2/2                น.ส ดาริลา มลิวัล ช.1/2
                                                                      น.ส วาริศา แชเปีย ช.1/2                น.ส กัญญาวีร์ แดงมิน ช.1/2