ผลงานครู
หน้าแรก   /  ผลงานครู

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และสื่อการเรียน ณ วิทยาลัยเทคนโลยีหมู่บ้านครู
สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เหรียญทองแดง และ รางวัลชมเชย