รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   นายธนพัฒน์ เรืองเดช เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของ

นายธนพัฒน์ เรืองเดช อดีตนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ได้ผ่านการประเมินและคัดเลือก เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

และเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา  

ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จมา ณ ที่นี้