รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   นายธนพัฒน์ เรืองเดช เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของ

นายธนพัฒน์ เรืองเดช อดีตนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ได้ผ่านการประเมินและคัดเลือก เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

และจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช ฯ

 


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
กยศ
สวทช
สสส