ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองเพิ่อรับทราบผลการเรียน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะ ร้องเพลงสากล

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะ การเขียนแผนธุรกิจ ระดับชาติ

ประชาสัมพันธ์การรับบุคลากรใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์การสอบ V-Net ในวันที่ 21 มกราคม 2567

ประชาสัมพันธ์เชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2567 ในวันที่ 15-ม.ค.-67

ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) รอบโควตา มอบตัววันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา สมัครเรียนภายใน 31/12/66) รอบสอง

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่จบ ปวช. เรียน ต่อ ปวส. ปีการศึกษา 2567 (รอบแรก)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาสีภายใน SASANA GAMES 2003

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนชั้น ปวช.1

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลก

ประชาสัมพัธ์เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพัธ์กิจกรรมค่ายสานฝันเยาวชนคนคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพัธ์นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

ประชาสัมพันธ์การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท แบงค็อก ฟุตซอล จำกัด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศาสนพลีทาน สังสรรค์ อีดิลอัฎฮา ฮ.ศ.1444

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสุนทรภู่

ประชาสัมพันธ์ ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอังคาร ที่ 16 พ.ค. 2566 นี้

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่จังหวัดนครนายก

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่