ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองโควิค - 19 วันที่ที่ 6 มีนาคม 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ร่วมกับ โรงพยาบาล PMG และโรงแรมอัลมีรอซ ทำการตรวจ ATK

ขอเชิญเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “เยาวชนมุสลิมกับชีวิตวิถีใหม่”

ประชาสัมพันธ์ ประกวดโครงงานวิชาชีพ Project ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเรียนยุค New Normal และเทคนิคการออกข้อสอบ

การเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปีการศึกษา 2565

การเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี ปีการศึกษา 2565

เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2565

เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพสาขาการตลาด ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการแข่งขันทักษะ งานสัปดาห์วิชาการอาชีวะและอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา2563

กิจกรรมค่ายไม้ผลัดใบ สานฝันเยาวชน คนคุณธรรมครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมวันครู

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเริ่มธุรกิจใหม่

การประกวดโครงงานอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 29

การประกวดโครงงานอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง ปราจีนบุรี วันที่ 2-5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 \"ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง\"

กิจกรรมวันครู ครูศิษย์ สนิทกัน ปีการศึกษา 2562 ณ สนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำปี พ.ศ..2562

อนุมัติผลการเรียนและสำเร็จการศึกษา นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช., ปวศ. ประจำปีการศึกษา 2561

วันการศึกษาเอกชน และมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สวนนงนุช พัทยา

รางวัลผู้บริหารและครูผู้เสียสละ อุทิศตนดูและเอาใจใส่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

พระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมวิชาการ อวท. ระดับชาติ ประจำปี 2561

รางวัลเหรียญทองแดง นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2562”

รางวัลครู และ ผู้บริหารดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561

รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากกล่องลัง

รางวัลติดดาว ระดับ 4 ดาว กระถางจิ๋วจากเปลือกไข่

ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

รางวัลพระราชทานผู้บริหารสถานศึกษา