ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ชมรมวอลเล่ย์บอล เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขัน ประเภททีมชาย - หญิง

ประชาสัมพันธ์ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ประธาน อวท.ปีการศึกษา 2566

งานกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ตลาดนัดโครงการ "Project Market 2022"

ประชาสัมพันธ์ จากชมรมวิชีพการบัญชี ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 จะมีการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ

ประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการ อวท.เรื่อง การจัดกิจกรรมวันแม่แห่วชาติ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการ อวท.การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองโควิค - 19 วันที่ที่ 6 มีนาคม 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ร่วมกับ โรงพยาบาล PMG และโรงแรมอัลมีรอซ ทำการตรวจ ATK

ขอเชิญเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “เยาวชนมุสลิมกับชีวิตวิถีใหม่”

ประชาสัมพันธ์ ประกวดโครงงานวิชาชีพ Project ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเรียนยุค New Normal และเทคนิคการออกข้อสอบ

การเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปีการศึกษา 2565

การเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี ปีการศึกษา 2565

เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2565

เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพสาขาการตลาด ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการแข่งขันทักษะ งานสัปดาห์วิชาการอาชีวะและอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา2563

กิจกรรมค่ายไม้ผลัดใบ สานฝันเยาวชน คนคุณธรรมครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมวันครู

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเริ่มธุรกิจใหม่

การประกวดโครงงานอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 29

การประกวดโครงงานอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง ปราจีนบุรี วันที่ 2-5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 \"ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง\"

กิจกรรมวันครู ครูศิษย์ สนิทกัน ปีการศึกษา 2562 ณ สนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำปี พ.ศ..2562

อนุมัติผลการเรียนและสำเร็จการศึกษา นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช., ปวศ. ประจำปีการศึกษา 2561

วันการศึกษาเอกชน และมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สวนนงนุช พัทยา

รางวัลผู้บริหารและครูผู้เสียสละ อุทิศตนดูและเอาใจใส่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

พระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมวิชาการ อวท. ระดับชาติ ประจำปี 2561