รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อนุสรณ์ หมะเด อาจารย์วิทยาศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ กับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อนุสรณ์ หมะเด อาจารย์วิทยาศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

กับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร