รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   ขอแสดงความยินดีการประกวดการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (ภาครัฐและเอกชน) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

การประกวดการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (ภาครัฐและเอกชน)

ครั้งนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญเงิน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชื่อผลงานการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM

เรื่อง การสร้างสะพานแขวนจากไม้ไอติมรับน้ำหนักขวดน้ำขนาด 1.0 กิโลกรัม