รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   นางสาวสุภัทชา สมาเต๊ะ น้กเรียนระดับชั้นปวส. 2 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

นางสาวสุภัทชา สมาเต๊ะ
น้กเรียนระดับชั้นปวส. 2
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564