รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   นายธนพัฒน์ เรืองเดช ข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นายธนพัฒน์ เรืองเดช ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ฯ

ให้เข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563

นับเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ คนที่ 3 ที่ได้รับรางวัลนี้