รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่กับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ จากการแข่งขัน ประกวดมารยาทไทย

การประกวดผลงานของการแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน ประกวดมารยาทไทย ระดับชาติ

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

วันที่ 19 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชดำเนิน

                                                           นางสาวซีเรีย โซ๊ะมณี ปวช.3/1                        นางสาวภัสสร อิ่มเจริญ ปวช.3/1
                                                           นางสาววรัญญา ศรีสอาด ปวช.3/1              นางสาววารุกา มิตรมานะ ปวช.3/1
                                                           นางสาวสุรีย์พร ยะรังวงศ์ ปวช.3/1