รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   นางสาว พรรนภา อารีบี นักศึกษารางวัลพระราชทานคนที่ 3 ความสำเร็จและความภาคภูมิใจอีกครั้งของ SASANA
นักศึกษารางวัลพระราชทานคนที่ 3 ความสำเร็จและความภาคภูมิใจอีกครั้งของ SASANA
******************************
นางสาว พรรนภา อารีบี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการบัญชี
ประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563
ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563
ได้ผ่านกระบวนการประเมินเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นับเป็นนักศึกษาคนที่ 3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้
ขอขอบคุณ:
อาจารย์ ปราณี มิสกาวัน ผู้เฟ้นหาตัว และปลุกปั้นมาแต่เริ่ม
อาจารย์ สมศักดิ์ มูหะหมัด ผู้ขัดเกลาจนเปล่งประกาย
อาจารย์ณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ ผู้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนับแต่วันแรกที่เสนอชื่อเข้ารับการประเมิน
และขอบคุณอาจารย์ SASANA ทุกท่านที่ก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของวิทยาลัย