รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   ขอแสดงความยินดีกับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ในระดับที่มีคุณภาพ 4 ดาว ระดับภาค

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ได้เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

ณ วิทยาลัยพณิชยการราชดำเนิน วันที่ 5 มกราคม 2567

ผลการประเมิน คือ 4 ดาว ระดับภาค เข้ารอบสู่การประเมินระดับชาติต่อไป