ร้าน แซนวิชทรงเครื่อง BAHASA
หน้าแรก   /   ร้าน แซนวิชทรงเครื่อง BAHASA

ร้าน แซนวิชทรงเครื่อง BAHASA

           ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สนับสนุนความสามารถ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตกับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง และมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ทางศูนย์บ่มเพาะได้จัดการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำธุรกิจเป็นของตนเอง เพื่อที่จะได้มีธุรกิจและรายได้เสริมระหว่างเรียน ดังนั้นได้ขอจัดตั้งร้าน แซนวิชทรงเครื่อง BAHASA เริ่มดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ซึ่งในร้านมีการจำหน่ายแซนวิชทรงเครื่อง ที่มีให้เลือกใส่ได้ตามใจชอบ และมีบริการรับสินค้าทางออนไล์ และเป็นศูนย์ที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจอีกทาง ด้านการบริหารงาน ซึ่งมีนักศึกษาที่สนใจเข้าสู่กระบวนการการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2565 ถึง ปีปัจจุบัน   

                         

รูปภาพหน้าร้าน แซนวิชทรงเครื่อง BAHASA

         

                                    

 รูปภาพสินค้า ร้าน แซนวิชทรงเครื่อง BAHASA