รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดกรุงเทพ

การประกวดการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก

(ภาครัฐและเอกชน) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ (ศอจ.)

ได้รับงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ชื่อผลงานการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM เรื่อง การสร้างสะพานไม้ไอติมรับน้ำหนักขวดน้ำขนาด 0.5 ลิตร