รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   คณะผู้บริหารขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสานบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศานบริหารธุรกิจได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โครงการ SMART INNOVATION 2023 (SEASON2)

วันที่ 19 มกราคม 2567

ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์