รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /    อ.สมทวี มานวงศ์ ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”ประจำปีพ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ทำการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 176 จากทั่วประเทศ
เพื่อเข้ารับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”ประจำปีพ.ศ. 2564
และ 1 ใน 176 คนนั้นได้แก่ อาจารย์สมทวี มานวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาอิสลามศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ในกลุ่มวิชา ภาษาต่างประเทศ
ขอขอบคุณที่สร้างความสุขให้กับชาว SASANA อีกครั้งในช่วงเวลาติดๆกัน