รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   ขอแสดงความยินดีกับนักรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ จากการแข่งขัน โครงการ SMART INNOVATION 2023 (SEASON2)

การประกวดผลงานของการแข่งขัน นวัตกรรม ระดับชาติ

โครงการ SMART INNOVATION 2023 (SEASON2)

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

  วันที่ 19 มกราคม 2567       ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์    

                                  นายอาทิตย์ บู่หาด ปวช.3/4         น.ส.แพรวา ยอดโมกข์ ปวช.3/4        น.ส.ล่าน่า วงษ์ประเสริฐ ปวช.3/3