รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   นักศึกษารางวัลพระราชทานความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา คนที่ 4 ของ SASANA นาย อิทธิวัฒน์ ฐิตะลักขณะ

นักศึกษารางวัลพระราชทานความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา คนที่ 4 ของ SASANA
นาย อิทธิวัฒน์ ฐิตะลักขณะ นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ

ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงแก่วิทยาลัยอีกครั้ง