รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกศาสตร์ บุสมาน นักศึกษารับรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นายเอกศาสตร์ บุสมาน

นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาการตลาด

เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ 19 เมษายน 2566 ณ ศาลาดุสิดาลัย เพื่อรับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565 นับเป็นนักศึกษาคนที่ 5 ของวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรตินี้