ผลงานนักเรียน
หน้าแรก   /  ผลงานนักเรียน

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และสื่อการเรียน ณ วิทยาลัยเทคนโลยีหมู่บ้านครู
สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เหรียญทองแดง และ รางวัลชมเชย