ภาพกิจกรรม
หน้าแรก   /  ภาพกิจกรรม
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

อบรมโครงการวัยรุ่นกล้า ไม่อายติดโรค

กิจกรรมนำประสบการณ์และความรู้ด้านการตลาดมาเล่าให้น้องๆฟัง

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา2566

กิจกรรมปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2566

รอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1444 (2566)

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

การประกวดร้องเพลงสากล อาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพ 2565

กิจกรรมวันวิชาประจำปี 2022

"ค่ายสานฝันเยาวชน ฅนคุณธรรม" วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) ประจำปีการศึกษา 2565

ตลาดนัดโครงการ

ศึกษาดูงาน

ชมรมหารายระหว่างเรียน จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะระหว่างเรียน

กิจกรรมเลือกประธานชมรมวิชาชีพ

วันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ วันแม่แห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ รักใดเล่า จะเท่ารักของแม่

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมประกวดการจัดบอร์ดเฉลิมพระชนมพรรษา

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม ประกวดประชันกลอนสด

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม ประกวดอ่านบทร้อยแก้ว

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม ประกวดคัดลายมือ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ วันภาษาไทยแห่งชาติ

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิค -19

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจทำความสะอาดวิทยาลัยฯ

SASANA ปันน้ำใจ สานสายใย สู่ชุมชน

มาตราการการป้องกันโรคระบาดโควิค -19

Big Cleaning day 2564

SASANA GAME 2021 รอบบ่าย

กิจกรรมงานประชุมวิชาการ อวท.ปี 64 ระดับสถานศึกษา