กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /  กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารได้รับเกียรติให้ขึ้นขับลำนำอนาชีดและแสดงลิเกฮูลู

ยินดีรางวัลผู้บริหารและครูผู้เสียสละ อุทิศตนดูและเอาใจใส่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา

นางสาวทัศศินันต์ เลี่ยงตระกูลชัย นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาการบัญชี เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา

ประชุมวิชาการ อวท. ระดับชาติ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์รางวัลเหรียญทองแดง นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2562”

แสดงความยินดีรางวัลครู และ ผู้บริหารดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561

รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากกล่องลัง

รางวัลติดดาว ระดับ 4 ดาว กระถางจิ๋วจากเปลือกไข่

ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

รางวัลพระราชทานผู้บริหารสถานศึกษา

รางวัล สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด ยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

เกียรติบัตรมอบให้นักศึกษาวิชาทหาร

ผลการแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์

กิจกรรมงานวันนักประดิษฐ์

ผลการแข่งขันประกวดทักษะวิชาชีพ รำวงมาตรฐาน

ผลการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

ประกวดมารยาทไทยและสมาคม

เข้าร่วมรับการประเมิน นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ผู้บริหารและครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560

แสดงความยินดีกับคนเก่ง ที่สอบ Pre V-net ติดอันดับ 3

ผู้บริหารและอาจารย์ได้รับเครื่องราชอิสรยาภรณ์

โครงการอบรม ถ่ายให้ปัง ตังค์ก็ได้

การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า

กิจกรรม ฅน คุณธรรม รุ่นที่ 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนพระราชทาน ปี 2559

รางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เดินสายโชว์ศักยภาพการศึกษา