กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนการแข่งขันทักษะวิชาชีพกีฬาหมากล้อม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา

นางสาวเกวลิน กอเซ็ม ปวช.1/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

  

  

  

    

                                                           

ผู้เข้าแข่งขัน

นางสาวเกวลิน กอเซ็ม ปวช.1/1

นางสาวพิชชานันท์ มลิวัลย์ ปวช.2/4

ครูผู้ควบคุมทีม อ.บรรชา เสือสมิง