กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคโลหิต

อาจารย์สมชาย มันเดวอ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา

อาจารย์สมชาย มะหะมาน

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

นำนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาบริจาคโลหิต ณ.ศาลาประชาคม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566