กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเย่วชนมีความเป็นเลิศกีฬาฟุตซอล

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเย่วชนมีความเป็นเลิศกีฬาฟุตซอลระหว่าง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจกับบริษัท แบงค็อก ฟุตซอล จำกัด

ใน วันที่ 20 กรกรฎาคม พ.ศ.2566