กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   ขอแสดงความยินดีนักรียนที่เข้าแข่งขัน SMART INNOVATION 2023 ได้รับเหรียญเงิน ระดับชาติ

ประกวดผลงานของการแข่งขัน นวัตกรรมระดับชาติ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โครงการ SMART INNOVATION 2023(SEASON2) จากเหรียญทองระดับภาคสู่เหรียญเงินระดับชาติ

วันที่ 19 มกราคม 2567

                                                                      1.นายอาทิตย์ บู่หาด ปวช.3/4
                                                                      2.น.ส.แพรวา ยอดโมกข์ ปวช.3/4
                                                                      3.น.ส.ล่าน่า วงษ์ประเสริฐ ปวช.3/3