กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจรับการประเมินสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ได้รับการประเมิน การเปิดสาขา การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 

วันพุธ ที่29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566