กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนฯจัดอบรม เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจฯ ให้แก่วิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจได้จัดอบรม เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ให้แก่วิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับชาติ ในวันที่ 24 มกราคม 2567

โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรและสถานที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ในวันที่ 9 มกราคม 2567