กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   แสดงความยินดีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2567

ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระดับที่มีคุณภาพระดับสามดาว

ผลงานเรื่อง "เกมวิชวลโเวลเพื่อการเรียนรู้เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์"

ของนายอาทิตย์ บู่หาด และน.ส.ลาน่า วงษ์ประเสริฐ