กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนฯแสดงความยินดีกับอาจารย์อรุณ บุญชม

คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์อรุณ บุญชม

ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯเป็นจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 ของประเทศไทย

ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ วันที่12 กุมภาพันธ์ 2567