กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ จัดโครงงานคุณธรรมครู และโครงงานคุณธรรมระดับแผนกวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงงานคุณธรรมครู และโครงงานคุณธรรมระดับแผนกวิชา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ