กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   อ.ปราณี มิสกาวัน อ.ณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ และอ.กฤติมา มะลิวัลย์ ประเมินผลงานโครงการ

 

วันที่ 2 กันยายน 2565

อ.ปราณี มิสกาวัน อ.ณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ และอ.กฤติมา มะลิวัลย์

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน โครงการวิทยาศาสตร์ โครงงานวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ