กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   การสัมภาษณ์นักศึกษาเรียนสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี )ของโลตัสและแม็คโคร

การสัมภาษณ์นักศึกษาเรียนสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี )ของโลตัสและแม็คโคร