กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   วิทยาลัยฯ ร่วมกับ YAMAHA ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

โครงการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ร่วมกับ YAMAHA ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1