กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   พิธีลงนามระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจกับบริษัทซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด(มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ กับ บริษัทซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด(มหาชน)

ได้ร่วมกันจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการบัญชี

ณ ห้องประชุมปัญญางาม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 26 มีนาคม 2567