กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารุรกิจ ปีการศึกษา 2566

"ค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 9-11  พฤษภาคม 2566

ณ อิงธาร รีสอร์ท นครนายก