กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   แสดงความยินดีการแข่งขันเทศกาลกีฬากรุงเทพ ประเภทกีฬา ปันจักสีลัต

การแข่งขันเทศกาลกีฬากรุงเทพ ประเภทกีฬา ปันจักสีลัต

    
   

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา ได้รับรางวัลในการแข่งขันเทศกาลกีฬากรุงเทพ ประเภทกีฬา ปันจักสีลัต

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566 ณ กรมพละศึกษา

                                                                                                            1.นายภาณุ ทองนรินทร์ เหรียญทองรุ่น A

                                                                                                            2.นายศุรธีร์ ยะมามัง เหรียญทอง รุ่น B

                                                                                                            3.นายชนินทร์ มูฮำหมัดอารี เหรียญทอง รุ่น I

                                                                                                            4.นายภูธเนศ ภูมีสุข เหรียญเงิน รุ่น G

                                                                                                            5.นายธนพล การะพิทักษ์ เหรียญเงิน รุ่น D

                                                                                                            6.นายราชวัชน์ สิงห์งาม เหรียญเงิน รุ่น C