กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ประกวดมารยาทไทย ได้รับเหรียญทองแดง ระดับชาติ

ประกวดผลงานของการแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน ประกวดมารยาทไทย 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับชาติ

วันที่ 19 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน

                                                                      1. นางสาวซีเรีย โซ๊ะมณี ปวช.3/1
                                                                      2. นางสาวภัสสร อิ่มเจริญ 
ปวช.3/1
                                                                      3. นางสาววรัญญา ศรีสอาด ปวช.3/1
                                                                      4. นางสาววารุกา มิตรมานะ ปวช.3/1
                                                                      5. นางสาวสุรีย์พร ยะรังวงศ์ ปวช.3/1