กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   บริการวิชาการวิชาชีพ โรงเรียนผดุงอิสลาม จังหวัดนครนายก โดยชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ โรงเรียนผดุงอิสลาม จังหวัดนครนายก

โดยชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วันที่ 20 ธันวาคม 2566