กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยฯ ได้เข้ารับการประเมินศูนย์ฯ ผลการประเมิน 4 ดาว ระดับภาค

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ได้เข้ารับการประเมินศูนย์ฯ ณ วิทยาลัยพณิชยการราชดำเนิน วันที่ 5 มกราคม 2567

ผลการประเมิน คือ 4 ดาว ระดับภาค เข้ารอบสู่การประเมินระดับชาติต่อไป

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน