กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   อ.กัญจน์ณัฎฐ์ ก้านพลู เข้าร่วมโครงการกับ SEAMEO VOCTECH

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กัญจน์ณัฏฐ์ ก้านพลูกลาง ครูภาษาอังกฤษเป็นตัวแทนประเทศไทย 

เข้าร่วมโครงการ SEAMEO VOCTECH Regional Training Programme on INTEGRATING TRANSFERABLE SKILLS INTO THE TVET CURRICULUM 

ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2567