กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   คณะครู นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยฯ อบรมทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

BUILDING A PC by Skywalker Club การอบรมทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ 28 มีนาคม 2567