กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   ศึกษาดูงานวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฏร์พณิชยการ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

คณะครูและบุคลาการได้ศึกษาดูงานวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฏร์พณิชยการ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

จากท่านผู้อำนวยการผจงกงร ศรีไพโรจน์ และท่านผู้จัดการ ต้องขอขอบคุณในมิตรภาพเป็นอย่างสูง