กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   นายมนตรี มาลีพันธุ์ ลงนามบันทึก(MOU)โดยนายการันต์ ศรีทองสุข ผู้จัดการกลุ่มงาน YAMAHA

นายมนตรี มาลีพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

โดยนายการันต์ ศรีทองสุข ผู้จัดการกลุ่มงาน สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ YAMAHA

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ